ประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาควิชาการ เพื่อเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก รุ่น ๔๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาควิชาการ เพื่อเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก รุ่น ๔๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
ระเบียบการ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้าศึกษา หลักสูตประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 40 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบการ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้าศึกษา หลักสูตประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 40 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔