ประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการทดสอบคัดเลือกภาควิชาการ มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกรุ่นที่ 39 ประจำปีการศึกษา 2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการทดสอบคัดเลือกภาควิชาการ มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกรุ่นที่ 39 ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาควิชาการเพื่อเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกรุ่นที่ 39 ปประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาควิชาการเพื่อเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกรุ่นที่ 39 ปประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกประจำปีการศึกษา 2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกประจำปีการศึกษา 2563
ระเบียบการ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 39 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ระเบียบการ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 39 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2563