ประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ ๓๘ ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2562
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ ๓๘ ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียดการทำสัญญา นักเรียนผู้ช่วยพยาบล รุ่นที่ ๓๘
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  คำแนะนำการทำสัญญา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ใบตรวจสอบเอกสาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตัวอย่างการเขียนสัญญา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนผังการทำสัญญา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ปิรามิดข้าราชการ กพ.
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เปรียบเทียบข้าราชการครู
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาควิชาการ มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบคุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 38 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2562
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาควิชาการ มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบคุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 38 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2562 
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาควิชาการเพื่อเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาควิชาการเพื่อเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2562
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง กําหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 38 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจําปีการศึกษา 2562

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง กําหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 38 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจําปีการศึกษา 2562

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง ระเบียบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2562
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง ระเบียบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2562