วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
ประกาศกรมการแพทย์ทหารบก เรื่อง ประกาศผลบุคคลที่ผ่านการคัดเลือก เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ ๕๕ ของ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
 

  ประกาศกรมการแพทย์ทหารบก เรื่อง ประกาศผลบุคคลที่ผ่านการคัดเลือก เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ ๕๕ ของ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  
 
 
   
  ประกาศกรมการแพทย์ทหารบก เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ผ่านคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตรวจร่างกาย ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  
 
 
   
  ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง แก้ไขการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  
 
 
   
  ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  
 
 
   


***หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร
การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center
โทร. 0-2257-7230ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.***

 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น