วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(ผู้ช่วย)
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๓๖ ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(ผู้ช่วย)
 

  ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๓๖ ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 
 
   
  ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการ มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ ๓๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  
   
   
  ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาควิชาการ เพื่อเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ ๓๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  
 
 
   
  ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 
 
   
  ระเบียบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยกองทัพบกประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 
 
   


***หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร
การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center
โทร. 0-2257-7230ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.***

 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น