รับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2560
( ช่วงวันเกิดที่สามารถสมัครได้ 7 ส.ค. 2535 – 7 ส.ค. 2542 )

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก
ประจำปีการศึกษา 2560
( ช่วงวันเกิดที่สามารถสมัครได้ 7 ส.ค. 2531 – 7 ส.ค. 2542 )
 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น