วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
ประกาศกรมการแพทย์ทหารบก เรื่อง ประกาศผลบุคคลที่ผ่านการคัดเลือก เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ ๕๔ ของ วิทยาลัยกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
 

  ประกาศกรมการแพทย์ทหารบก เรื่อง ประกาศผลบุคคลที่ผ่านการคัดเลือก เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ ๕๔ ของ วิทยาลัยกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 
 
   
  ประกาศกรมการแพทย์ทหารบก เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตรวจร่างกาย ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 
 
   
  ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบกประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 
 
   
  ระเบียบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยกองทัพบกประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 
 
   


***หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร
การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center
โทร. 0-2257-7230ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.***

 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น